Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

KONKURS PLASTYCZNY - pt.: „Jestem Polakiem - Katowice i okolice”

Drodzy Rodzice i Wy, nasze kochane przedszkolaki.
W ramach innowacji pedagogicznej w zakresie edukacji regionalnej,
serdecznie zapraszamy Was do udziału w konkursie plastycznym
pt.: „Jestem Polakiem - Katowice i okolice”.

Konkurs ten, jest propozycją spojrzenia na swoje otoczenie oraz
piękno otaczającej przyrody, gwarnych i ruchliwych ulic,
tajemniczych zakątków, ciekawych obiektów współczesnych
i zabytkowych tak, aby można było odkryć wspaniały świat naszego Śląska

Celem konkursu jest:
- uświadomienie dzieciom wartości i przynależności do ich kraju i miasta w którym mieszkają,
- propagowanie wśród młodego pokolenia poczucia tożsamości lokalnej,
- umożliwienie uczestnikom konkursu rozwoju kreatywności oraz umiejętności plastycznych.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z naszego przedszkola.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się: nazwisko i imię dziecka.
4. Praca powinna być wykonana na kartce o formacie A3 lub A4 techniką dowolną.
5. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do prezentacji na stronie internetowej przedszkola zgłoszonej pracy.
6. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 5.05.2021r.
7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 10.05.2021r.
8. Prace zostaną nagrodzone dyplomem oraz nagrodą dla pierwszych trzech miejsc.

Czekamy na wasze prace
Komunikat 2021-05-01, 17:12 | autor: Anna Marciniak
Przedszkolowo.pl logo