O PRZEDSZKOLUZAJĘCIA DODATKOWE ZE SPECJALISTAMIRELIGIA - prowadzona przez p. mgr Danutę Kardas

GIMNASTYKA KOREKCYJNA- prowadzona przez p. mgr Katarzynę Cyberską

PSYCHOLOG- p. mgr Małgorzata Górnik

LOGOPEDA- p. mgr Leokadia SzafarskaIndywidualne zajęcia z panią Leokadią mają na celu:

usprawnienie mowy (w tym narządów artykulacyjnych);
ćwiczenia prawidłowego toru oddychania związanego z mową;
likwidację wszelkiego rodzaju wad wymowy, wywoływanie głosek i ich utrwalanie, korektę głosek nieprawidłowo brzmiących (seplenienie, mowa bezdźwięczna, reranie i inne zaburzenia z zakresu dyslalii);
kształtowanie słuchu i ćwiczenie zdolności różnicowania dźwięków (ich analiza i synteza)JĘZYK ANGIELSKI - prowadzony przez panią Aleksandrę Zając

Bezpłatne zajęcia dla dzieci odbywają się dwa razy w tygodniu (w czwartki i piątki). Trwają 30 minut w grupie Wiewiórek i Sówek oraz 15 minut w grupie Jeżyków. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
reagowanie na proste polecenia i pytania.Dzieci:

słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki,
słuchają nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki)
słuchają tekstu czytanego.Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez:

powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
konstruowanie prostych wypowiedzi,
odgrywanie scenek lub dialogu,
recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki,
opowiadanie historyjki obrazkowej.Od października dzieci będą mogły uczestniczyć w różnych kółkach zainteresowań.Kółko plastyczne - prowadzić będzie pani Bożenka (dla dzieci młodszych)

Kółko plastyczne - prowadzić będzie pani Basia (dla dzieci starszych)

Kółko badawcze - prowadzić będzie pani Basia ( zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu)

Kółko kulinarne - prowadzić będzie pani Ania i pani Bożenka ( zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu )

Kółko taneczne - prowadzić będą: pani Ania i pani Iwonka

Kółko teatralne - prowadzić będą: pani Sylwia i pani Marylka

Przedszkolowo.pl logo